Slukkeøvelse - Karmsund Protein Husøy

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
09.11.2021

Kurssted
Bedriftsintern

Tidspunkt
10.11.2021
13:00-14:00

Pris
500,00